Κορωνοϊός: Πρόσω ολοταχώς για εξ αποστάσεως εκπαίδευση η Κύπρος

by Tseriou 115

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου παρέθεσε, στο Υπουργείο, συνέντευξη Τύπου για το Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Παιδείας και για την Προσαρμογή και λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου όσον αφορά στο Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Παιδείας ανέφερε: «Στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού της Κυβέρνησης για εκσυγχρονισμό και μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) προχωρά στην εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των σχολείων.

Έχει προκηρυχθεί πανευρωπαϊκός διαγωνισμός προσφορών για το έργο με προϋπολογισμό €25.335.000 + ΦΠΑ, δηλαδή μια επένδυση €27,8 εκατ.

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία ενός προηγμένου και ολιστικού συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημόσια κυπριακή εκπαίδευση.

Σκοπός είναι να διαθέτουμε στην καθημερινότητα εύχρηστα εργαλεία με τα οποία γονείς, μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, διοικήσεις σχολικών μονάδων και όποιος άλλος ενδιαφερόμενος θα έχει πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε όλες τις υπηρεσίες της λειτουργίας των σχολείων.

Η εκπαιδευτική κοινότητα περνά σε ψηφιακή λειτουργία.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε:

–       άμεση ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα και

–       ηλεκτρονική υποβολή όλων των αιτήσεων, δικαιολογητικών κ.ο.κ.

–       πρόσβαση με κάθε τύπου ηλεκτρονικές συσκευές, δηλαδή ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, έξυπνες τηλεφωνικές συσκευές κ.ά.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις υπηρεσίες που θα παρέχονται ηλεκτρονικά:

–       Οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά στο Σχολικό Πρόγραμμα, το βαθμολόγιο, το πρόγραμμα διαγωνισμάτων και εξετάσεων, στη διοργάνωση εκδρομών και επισκέψεων και τη λειτουργία ομίλων, σε πειθαρχικά ζητήματα και διαδικασίες, σε κάθε είδους αιτήσεις που χρειάζεται να υποβάλουν κ.λπ.

–       Οι γονείς θα μπορούν να χειριστούν ηλεκτρονικά θέματα εγγραφής/μετεγγραφής των παιδιών τους, οικονομικές συναλλαγές με το σχολείο, κάθε είδους αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων οικονομικής στήριξης, σίτισης κ.ά.  Επίσης, οι γονείς θα έχουν άμεση και πλήρη ενημέρωση ηλεκτρονικά όσον αφορά αποτελέσματα εξετάσεων, ασκήσεις, διαγωνίσματα κ.λπ.

–       Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το διαδραστικό βαθμολόγιο, το παρουσιολόγιο μαθητών σε πραγματικό χρόνο.

–       Θα μπορούν ηλεκτρονικά να υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες και να χειρίζονται θέματα απουσίας, τοποθετήσεων, μετακινήσεων και ενστάσεων.

Με ηλεκτρονική διαδικασία θα μπορούν επίσης να αναφέρουν στο Υπουργείο προβλήματα ή να υποβάλουν αιτήματα υλικοτεχνικής υποδομής.

–       Το Υπουργείο εισάγει την ηλεκτρονική διοίκηση των σχολικών μονάδων.  Έτσι θα έχουμε άμεση και αποτελεσματική παρακολούθηση της σχολικής υποδομής.  Θα χειρίζεται ηλεκτρονικά το παρουσιολόγιο του προσωπικού.  Θα διαχειρίζεται άμεσα και αποτελεσματικά τον εξοπλισμό.  Σε ηλεκτρονική μορφή θα παραλαμβάνει και θα χειρίζεται αιτήματα των εκπαιδευτικών, όπως και τα αιτήματα προς τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.

–       Οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα διαθέτουν άμεσα τα στατιστικά στοιχεία για όλα τα σχολεία.  Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνεται χειρισμός των απουσιών, θεμάτων παραβατικότητας, αλλά και να αναλύονται τάσεις μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού, σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα ή ακόμα και δημογραφικά στοιχεία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες για το Διαγωνισμό μπορούν να μελετήσουν τα σχετικά έγγραφα στο http://www.eprocurement.gov.cy

Το έργο, με την επωνυμία «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προθεσμία του Διαγωνισμού είναι 45 ημέρες, μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2020 και το όλο έργο θα ολοκληρωθεί το 2023» σημείωσε ο Υπουργός Παιδείας.

Ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε επίσης στην προσαρμογή και λειτουργία των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας.

Σχετικά επισήμανε: «Όσον αφορά στα νέα επιδημιολογικά δεδομένα δίνονται σήμερα οδηγίες στα σχολεία για προσαρμογή των όσων προβλέπονται στις βασικές εγκυκλίους.

Εξυπακούεται ότι η προσοχή μας όλη, μαζί με την υγειονομική προστασία των μαθητών και μαθητριών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των σχολείων γενικότερα, είναι να παρέχουμε στα παιδιά εκπαίδευση, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.

Το σχολείο θα μεριμνήσει ούτως ώστε να μη θυματοποιηθεί όποιο παιδί τυχόν ασθενήσει ή τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό για σκοπούς προστασίας.

Διακρίνονται λοιπόν, στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, τρεις περιπτώσεις, με διαφορετικές λύσεις αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας.  Με συνδυασμό πάντοτε ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές λύσεις εάν βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό και άρα απουσιάζουν από την τάξη μερικά παιδιά και διαφορετικές λύσεις εάν απουσιάζει ένα ολόκληρο τμήμα

Διευκρινίζεται ότι δίνονται σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες στα σχολεία για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν και για το πώς το σχολείο θα εκπληρώσει την υποχρέωση του σε οποιοδήποτε παιδί χρειαστεί να μείνει στο σπίτι.

Συγκεκριμένα,

-Υπάρχουν οδηγίες για την αξιοποίηση έτοιμων βιντεογραφημένων μαθημάτων από την ψηφιακή τράπεζα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, μετά από συμφωνία που έχουμε κάνει με την Υπουργό Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως.

Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο απόθεμα και θα χρησιμοποιείται εκεί όπου έχει αξιολογηθεί από το ΥΠΠΑΝ και συμπίπτει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Καλύπτεται έτσι ένα μεγάλο μέρος του Προγράμματος.

Συνεχίζεται η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικού περιεχομένου από το ΥΠΠΑΝ, κυρίως για την Προδημοτική και τον Α’ κύκλο της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

– Από την πλευρά του ΥΠΠΑΝ συνεχίζεται η αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο για όλα τα σχολεία την οποία μας εξασφαλίζει η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ). Πολλά σχολεία είναι ήδη έτοιμα.

Για σκοπούς επιτάχυνσης της διαδικασίας έχει γίνει συμφωνία και ανατέθηκε στην ΑΤΗΚ και το έργο της προσαρμογής της εσωτερικής δικτύωσης, διότι διαφορετικά την ευθύνη για το εσωτερικό δίκτυο θα την είχε ξεχωριστά για κάθε σχολείο η Σχολική Εφορεία και θα ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία.

Έχει γίνει επίσης συμφωνία και το ΥΠΠΑΝ προμηθεύεται συνδρομητικά πακέτα παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο για να διατεθούν, όπως και την προηγούμενη σχολική χρονιά σε όσους μαθητές και μαθήτριες τα χρειάζονται.

– Επιπρόσθετα, συνεχίζεται το πρόγραμμα προμήθειας ηλεκτρονικών συσκευών και -προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα οξύ πρόβλημα διαθεσιμότητας στην αγορά, που παρατηρείται τόσο εδώ όσο και διεθνώς- γίνονται ήδη ενέργειες για να προμηθευτούμε συσκευές κατάλληλες αλλά με ελαφρά διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές.

Σκοπός είναι όλα τα σχολεία να μπορούν να λειτουργήσουν στον βαθμό που θα χρειαστεί, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

– Συνεχίζονται, επίσης, τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση και τα Ψηφιακά Μέσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα.

Θέλω με την ευκαιρία να απευθύνω έκκληση σε όσους εκπαιδευτικούς τυχόν δεν είναι ακόμα αρκετά εξοικειωμένοι ή δεν είχαν την επιμόρφωση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία να αποταθούν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια ούτως ώστε να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί σε θέση να αξιοποιήσουν τη ψηφιακή τεχνολογία από την οποία περιμένουμε να μας εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχεια και την πληρότητα της διδασκαλίας.

Έκκληση απευθύνεται επίσης στους γονείς/κηδεμόνες ειδικά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου να παραλάβουν τους κωδικούς για ένταξη και συμμετοχή των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, θα ήθελα να απευθυνθώ στους γονείς/κηδεμόνες ενημερώνοντάς τους ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες έχουν παραλάβει κωδικούς για συμμετοχή στην τηλεκπαίδευση και είναι δική τους ευθύνη να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενταχθούν στα προγράμματα εξ αποστάσεως που μπορεί να λειτουργήσουν. Σε αυτό το σημείο ξεκαθαρίζεται ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται κανονική εκπαιδευτική διαδικασία και καταγράφονται τυχόν απουσίες και εκεί όπου αυτό εφαρμόζεται οι μαθητές και μαθήτριες αξιολογούνται και για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Ενημερώνεσθε, τέλος, ότι είναι έτοιμο και θα λειτουργήσει και το συμπληρωματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα προσφέρεται σε προαιρετική βάση, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πέραν του Ωρολογίου Προγράμματος, με θεματολογία σε κοινωνικά θέματα και άλλη χρήσιμη επιμόρφωση», ανέφερε κλείνοντας ο Υπουργός Παιδείας.

Πηγή: tothemaonline.com

You may also like