Εγγραφές μαθητών σε νηπιαγωγεία&Δημοτικά: Ημερομηνίες και διαδικασία

by Tseriou 115

Οι εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά 2022-2023 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθούν από τις 10 μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι εγγραφές θα διεξαχθούν χωρίς τη φυσική παρουσία των γονέων/κηδεμόνων, με τον ίδιο τρόπο που έγιναν και κατά την περσινή σχολική χρονιά. Δηλαδή οι αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες μόνο στα σχολεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας κατά την περίοδο των εγγραφών.

Αμέσως μετά την περίοδο των εγγραφών, το κάθε σχολείο θα αποστείλει τις αιτήσεις αυτές, στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το αργότερο μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2022.

Οι οδηγίες

1. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
* Οι εγγραφές μαθητών/ριών για τη σχολική χρονιά 2022-2023 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, θα πραγματοποιηθούν από τις 10 μέχρι και τις 14 Ιανουαρίου 2022.

*Νέα περίοδος εγγραφών δεν θα υπάρξει, εκτός από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες για εύλογη αιτία δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο.

*Σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου (10-14 Ιανουαρίου 2022). Ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους τον Ιανουάριο, θα υποχρεώνονται να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους, στο οποίο θα υπάρχουν κενές θέσεις.

*Μετά τις 14 Ιανουαρίου 2022, όσοι/ες μαθητές/μαθήτριες παρουσιαστούν για νέα εγγραφή ή μετεγγραφή στα σχολεία, θα πρέπει να απευθύνονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας (Ε.Γ.Π.). Τα Ε.Γ.Π. θα ενημερώνουν, για τις νέες εγγραφές ή μετεγγραφές, τα σχολεία που επηρεάζονται.

*Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (Ε.Ο.Σ.) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:05 ή μέχρι τις 16:00 (εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05). Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες του κάθε Ε.Ο.Σ. Όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν μπορούν να τηρήσουν το συγκεκριμένο ωράριο, θα πρέπει να ζητήσουν εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, εντός των χρονοδιαγραμμάτων εγγραφών/μετεγγραφών (10-14 Ιανουαρίου 2022).

* Για τα πιο πάνω, θα πρέπει να ενημερωθούν με σχετική επιστολή, όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

2.1 Μαθητές/μαθήτριες που κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούν:

*στις τάξεις Α΄ – Ε΄ Δημοτικού

*στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση (δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 1/9/2016 – 31/12/2016)

* στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και έχουν ημερομηνία γέννησης 1/1/2017 – 31/12/2017.

Για τις πιο πάνω κατηγορίες μαθητών/ριών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/μετεγγραφών:

*10 Ιανουαρίου 2022: Τα σχολεία αποστέλλουν στους γονείς/κηδεμόνες, μέσω των παιδιών, έντυπο για Δήλωση Εγγραφής (επισυνάπτεται δείγμα εντύπου). Τα σχολεία που λειτουργούν με Κύκλο Α και Β, αποστέλλουν, επιπρόσθετα, το έντυπο ΔΔΕ 11 για τα παιδιά της Γ΄ τάξης.

* 11-12 Ιανουαρίου 2022: Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν το έντυπο και το αποστέλλουν, μέσω των παιδιών τους, πίσω στο σχολείο. Τα παιδιά της Γ΄ τάξης (στα σχολεία Κύκλου Α και Β) προσκομίζουν, επίσης, συμπληρωμένο, και το έντυπο ΔΔΕ 11.

*13 Ιανουαρίου 2022: Τα σχολεία ελέγχουν τα έντυπα που συνέλεξαν για να διαπιστώσουν εάν ανταποκρίθηκαν όλοι οι γονείς/κηδεμόνες. Διαφορετικά, γίνεται υπενθύμιση, ώστε το αργότερο μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022 να επιστραφούν όλα τα έντυπα στο σχολείο.

Ταυτόχρονα, τα σχολεία ελέγχουν τα έντυπα εγγραφής για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν μετεγγραφή του παιδιού τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προωθείται στους συγκεκριμένους γονείς/ κηδεμόνες, μέσω των παιδιών τους, το νέο έντυπο ΔΔΕ 33.

*Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022: Επιστρέφονται στο σχολείο όλες οι Δηλώσεις Εγγραφής, τα έντυπα ΔΔΕ 11 (για τα παιδιά της Γ΄ τάξης) και τα έντυπα ΔΔΕ 33 (για τα παιδιά που αιτούνται μετεγγραφής).

2.2 Μαθητές/Μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο Δημόσιο Νηπιαγωγείο ή Δημοτικό Σχολείο.

Για τους/τις πιο πάνω μαθητές/μαθήτριες ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία εγγραφών/μετεγγραφών:

*10-14 Ιανουαρίου 2022: Οι γονείς/κηδεμόνες παραδίδουν στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, σε κλειστό φάκελο, όλα τα απαραίτητα έντυπα/ πιστοποιητικά/έγγραφα για την εγγραφή του παιδιού τους (βλ. σχετική παράγραφο 5 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και την αίτηση για μετεγγραφή (εάν επιθυμούν μετεγγραφή).

*Το σχολείο μεριμνά εκ των προτέρων, ώστε να υπάρχει ειδικό κιβώτιο στον προαύλιο ή άλλο προστατευμένο χώρο του σχολείου, για να τοποθετούν τις αιτήσεις τους οι γονείς/κηδεμόνες.

*Στον ίδιο χώρο, θα υπάρχουν και τα απαραίτητα έντυπα για εγγραφή (έντυποΔΔΕ 11) και για μετεγγραφή (νέο έντυπο ΔΔΕ 33) για τους γονείς/κηδεμόνες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

*Τηρώντας αυστηρά όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται στον συγκεκριμένο χώρο έχοντας συμπληρώσει, εκ των προτέρων, όλα τα απαραίτητα έντυπα απλώς για να ρίξουν στο κιβώτιο τον φάκελο και αποχωρούν.

*10-14 Ιανουαρίου 2022: Το σχολείο μελετά όλες τις αιτήσεις εγγραφών/ μετεγγραφών και επικοινωνεί, τηλεφωνικώς, με όλους τους γονείς/κηδεμόνες:
– για να επιβεβαιώσει την εγγραφή του παιδιού,

– για να εξασφαλίσει τυχόν πληροφορίες/στοιχεία που δεν έχουν δοθεί/ προσκομιστεί,

– για να ενημερώσει τους γονείς/κηδεμόνες ότι η αίτησή τους για μετεγγραφή θα προωθηθεί στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και μόλις το σχολείο έχει οποιαδήποτε πληροφόρηση θα τους ενημερώσει σχετικά.

*Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2022: Προσκομίζονται στο σχολείο τυχόν στοιχεία/ πιστοποιητικά που δεν είχαν υποβληθεί με την αίτηση για εγγραφή/μετεγγραφή.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

*Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους  στο νησί.

*Δεκτά για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

*Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1 η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017.

*Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016.

*Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2019.

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

*Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2022-2023, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.Α.Ν., με σκοπό τον έλεγχο των διευθύνσεων των κατοικιών των μαθητών/ριών, που παρουσιάζονται για εγγραφή (http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes_perifereies_2022_23.html).

*Οι εγγραφές όλων των νέων μαθητών/ριών γίνονται στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, έστω και εάν κάποιος γονέας/ κηδεμόνας προτίθεται να ζητήσει μετεγγραφή.

*Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, την περίοδο των εγγραφών. Στη συνέχεια, τα σχολεία προωθούν τα έντυπα ΔΔΕ 33 μαζί με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, στα οικεία Ε.Γ.Π., διά χειρός, μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2022. Όπου ο αριθμός των εντύπων είναι περιορισμένος (1 – 3 αιτήσεις), μπορούν να προωθηθούν, μαζί με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, μέσω τηλεομοιότυπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα πρωτότυπα έντυπα φυλάσσονται στο σχολείο, μέχρι να ληφθεί απόφαση από το οικείο Ε.Γ.Π..

*Στις περιπτώσεις μαθητών/ριών που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια σε Δημοτικό

Σχολείο, τα οποία φοιτούν στις τάξεις Α΄-Ε΄, την παρούσα σχολική χρονιά, και ενδιαφέρονται για εγγραφή (α) στο Νηπιαγωγείο που γειτονεύει με το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο ή (β) στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο, η εγγραφή σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της μετεγγραφής.

*Για τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, τα οποία εξασφάλισαν μετεγγραφή για την τρέχουσα σχολική χρονιά, δεν απαιτείται η εκ νέου διαδικασία της μετεγγραφής, για να εγγραφούν στην Προδημοτική Τάξη.

5. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

* Τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν κατά τη διαδικασία των εγγραφών/ μετεγγραφών:

– Έντυπο ΔΔΕ 11 «Αίτηση για Εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη)» (για όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο σχολείο)

– Έντυπο ΔΔΕ 29 «Βεβαίωση Φοίτησης σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο» ή Βεβαίωση φοίτησης σε Κοινοτικό/Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο (μόνο για τα παιδιά που εγγράφονται στην Α΄ τάξη)

Πηγή: sigmalive.com

You may also like