Διατροφικοί περιορισμοί στα παιδιά: Μαμάδες σε κρίση.. παιδιά σε απόγνωση!

by Tseriou 115

Αρκετοί γονείς ακολουθούν σε ορισμένες περιπτώσεις αυστηρά την υγιεινή βιολογική διατροφή και συχνά τίθεται το ερώτημα αν οι διατροφικές απαγορεύσεις έχουν αντίκτυπο στα παιδιά τους όταν βλέπουν τα άλλα παιδιά γύρω τους να τρώνε χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό. 

Οι διατροφικές απαγορεύσεις στα παιδιά ή η σωστή διατροφή, που υποστηρίζονται από επαγγελματίες των αντίστοιχων ειδικοτήτων, θα ήταν χρήσιμο για τα παιδιά να τηρούνται στα ανάλογα πλαίσια.Η σωστή τήρηση, στην προκειμένη περίπτωση των διατροφικών απαγορεύσεων είναι δυνατό να αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο ένα μέσο οριοθέτησης και προς κάποιες άλλες απαιτήσεις των παιδιών.Για τη σωστή τήρηση των ορίων στο θέμα των διατροφικών συνηθειών και για τα όσο τα δυνατό καλύτερα προσδοκώμενα αποτελέσματα, σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσε να θεωρηθεί σωστό τα όρια να αίρονται στις περιπτώσεις που υπάρχει λόγος.Η σωστή οριοθέτηση, με τη σειρά της, είναι δυνατόν να αποτελέσει παράγοντα της υγιούς πειθαρχίας των παιδιών γενικότερα.  

Για να διατηρηθεί υγιής η σχέση μεταξύ των γονέων και των παιδιών τους, η οριοθέτηση στην προκειμένη περίπτωση στη διατροφή θα ήταν χρήσιμο να αποτελέσει επακόλουθο, μιας ή περισσότερων, αν χρειαστεί, αμφίδρομων συζητήσεων για τους λόγους που «τίθεται ο συγκεκριμένος διατροφικός περιορισμός».

Οι γονείς θα ήταν σωστό να ενθαρρύνουν το παιδί τους να εκφράσει ελεύθερα τις απόψεις του στο τι θέλει να τρώει, οι οποίες για τη μεταξύ τους σχέση θα ήταν χρήσιμο να είναι σεβαστές από τους γονείς.

 

Ακόμα, θεωρείται σημαντικό για το παιδί να είναι σεβαστό το δικαίωμά του να εκφράσει ελεύθερα και κόσμια αυτό που έχει την ανάγκη να εκφράσει, όπως επίσης και το λαμβάνεται υπόψη όταν μιλά, στοιχεία που δύναται να επηρεάσουν θετικά την προσωπική ανάπτυξή του.Ο σεβασμός των απόψεων του παιδιού δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει αυτό που το παιδί ζητά, αλλά οι γονείς και το παιδί να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του θέματος.

Αυτές οι συζητήσεις μπορούν να συμβάλουν στο να κατανοήσει το παιδί την έννοια της σωστής διατροφής, όπως επίσης και στο να ξεχωρίσει τι θεωρείται σωστό και τι λάθος, και γιατί είναι καλύτερα να ακολουθεί το σωστό. 

Η σωστή συζήτηση μεταξύ των γονέων και του παιδιού σε υγιές πλαίσιο και η έμπρακτη σε κάποιες περιπτώσεις κατανόηση από μέρους των γονέων προς το παιδί, θεωρείται ότι θα μειώσει σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικά– τον οποιοδήποτε πιθανό αρνητικό αντίκτυπο των διατροφικών απαγορεύσεων.

Επομένως, η σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών για τις διατροφικές συνήθειές τους μπορεί να συμβάλει στην υγεία των παιδιών, όπως επίσης και στην προσωπική τους ανάπτυξη. 

 

Στυλιανός Κωνσταντίνου
Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος
[email protected]
Τηλ.: 99860686

You may also like