Πρωινό ξύπνημα με κλάματα και πείσματα. Γιατί συμβαίνει και πως να το αντιμετωπίσετε;

by admin

Ένα σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, για πολλούς γονείς είναι η άρνηση των παιδιών τους στο να ακολουθήσουν το πρωινό πρόγραμμα.Ενώ πολλοί γονείς τρέχουν για να είναι συνεπείς στην ώρα άφιξης του παιδιού τους στο σχολείο και στην ώρα της άφιξής τους στο χώρο εργασίας τους, χρειάζεται να διαχειριστούν ταυτοχρόνως και την άρνηση των παιδιών τους στην τήρηση του πρωινού τους προγράμματος.

Η άρνηση των παιδιών στην τήρηση του πρωινού προγράμματος ενδέχεται να οφείλεται ή να επηρεάζεται από αριθμό παραγόντων.Σε πολλές περιπτώσεις πιθανώς να οφείλεται στη σχέση του παιδιού με το σχολικό περιβάλλον.Το παιδί ξέροντας ότι «είναι αναγκασμένο» να περάσει κάποιες ώρες «σε μη ευχάριστο (για κάποιους λόγους) περιβάλλον» προβάλλει διάφορες αντιστάσεις στο να έρθει σε επαφή με το «μη ευχάριστο», για το ίδιο, περιβάλλον.Σε αυτή την περίπτωση είναι χρήσιμο οι γονείς να «κάνουν μια διερεύνηση» για το σχολείο, έτσι ώστε να το αντιμετωπίσουν δεόντως αν το παιδί τους έρχεται σε επαφή με «αθόρυβους», «υποκρύπτοντες», και «διακριτικούς» οποιασδήποτε μορφής κινδύνους, ή ακόμα αν κάποιος άλλος, εκτός του κινδύνου, παράγοντας επηρεάζει στο να θεωρείται το σχολείο από το παιδί ως «μη ευχάριστο περιβάλλον».Μια επιπλέον προειδοποιητική σήμανση για ενδεχόμενη υποψία επί του θέματος αποτελεί η συμπεριφορά και η στάση του παιδιού όταν έρχεται σε επαφή με συζητήσεις που αφορούν το σχολείο.Είναι σημαντικό οι γονείς να προσπαθήσουν να αποκωδικοποιήσουν τα, πολλές φορές, ασυνείδητα μηνύματα που ίσως να προβάλλουν τα παιδιά σε αυτό το θέμα. Πολλές φορές αυτό έχει ως προϋπόθεση την υγιή επικοινωνιακή σχέση μεταξύ του γονέα και του παιδιού.

Είναι χρήσιμο να διασαφηνιστεί, παρενθετικά, ότι αν οι γονείς υποψιαστούν ότι τα σχολικά καθήκοντα συμβάλλουν στο να θεωρείται το σχολείο ή/και το σχολικό περιβάλλον ως «μη ευχάριστο» για το παιδί αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιπολαιότητα.Σε αρκετές περιπτώσεις η εν λόγω στάση των παιδιών προς τα σχολικά καθήκοντα έχει το «δικό της ιστορικό».

Ένας άλλος παράγοντας ο οποίος ενδεχομένως να συμβάλλει στην άρνηση του παιδιού για την τήρηση του πρωινού προγράμματος είναι ο μειωμένος ύπνος.Είναι σημαντικό τα παιδιά να καλύπτουν τις ώρες που, σύμφωνα με το αναπτυξιακό τους στάδιο, χρειάζεται να κοιμηθούν.

Πολλές φορές λόγω του περιορισμένου χρόνου το πρωί, πολλοί γονείς αναρωτιούνται πώς μπορούν να διαχειριστούν πρακτικά την άρνηση των παιδιών.Σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και γενικότερα στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, οι γονείς, όταν χρειάζεται, μπορούν να θέτουν όρια.Στη σωστή οριοθέτηση από μέρους των γονέων προς τα παιδιά, τα παιδιά δεν είναι σύνηθες να προβάλουν οποιαδήποτε αβάσιμη ή αδικαιολόγητη αντίσταση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γονείς χρειάζεται να «αποκωδικοποιήσουν» τα διάφορα μηνύματα των παιδιών στα πλαίσια της υγιούς σχέσης και επικοινωνίας, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να θέσουν όρια σε κάποιες συμπεριφορές, ενδεχομένως σε κάποια άτομα να τίθεται το ερώτημα αν είναι δυνατό να υπάρξει αλληλοακύρωση μεταξύ των δύο.Η υγιής, μεταξύ του γονέα και του παιδιού, επικοινωνία και η γενικότερη υγιής σχέση είναι απαραίτητη, σε συνδυασμό με την οριοθέτηση συμπεριφορών στις περιπτώσεις που χρειάζεται.Για τη σωστή οριοθέτηση χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες και το πλαίσιο της οριοθέτησης, όπως επίσης και η μορφή των ορίων.

Κανένα μήνυμα και καμιά συμπεριφορά του παιδιού δεν πρέπει να μένει απαρατήρητη.Κάθε τι στη συμπεριφορά του παιδιού «έχει το δικό του ιστορικό» και συγκεκριμένους λόγους που συνειδητά ή ασυνείδητα εξωτερικεύεται από το παιδί.

Στυλιανός Κωνσταντίνου
Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος
[email protected]

Facebook – Instagram: stylianos.constant

Τηλ.: 99 860686

You may also like