Πως να επιλέξετε τις κατάλληλες δραστηριότητες για να απασχολήσετε τα παιδιά στο σπίτι;

by admin

Τα παιδικά προγράμματα, τα παραμύθια και τα παιχνίδια, ως οι «κύριες ενασχολήσεις» των παιδιών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούν μέρος της καθημερινότητας αρκετών παιδιών, αν και οι προτιμήσεις μεταξύ τους είναι δυνατό να διαφέρουν.

Πώς μπορούν αυτές οι ενασχολήσεις να είναι ωφέλιμες για τα παιδιά;Σε κάθεπερίπτωση είναι σημαντικό ο γονέας πριν «δώσει δικαίωμα» στο παιδί να «εμπλακεί» σε κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες, να «ελέγξει» πρώτα ο ίδιος διαβάζοντας το παραμύθι, «μελετώντας» το παιχνίδι, και παρακολουθώντας το παιδικό πρόγραμμα πουενδιαφέρει το παιδί.Αυτό αποσκοπεί στο να «επεξεργαστεί» ο γονέας τις ωφέλειες και τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα του καθενός από αυτά στο παιδί.Κάποιες απλέςερωτήσεις που ο γονέας θα μπορούσε να θέσει στον εαυτό του για προβληματισμόείναι:

Με τι ασχολείται αυτό (παιχνίδι, πρόγραμμα, παραμύθι);
Τι αντίκτυπο θα έχει στο παιδί;
Ποια ή σχέση του παιδιού με αυτό το θέμα και ποια αναμένεται να είναι η στάσητου παιδιού σε αυτό;
Ποιες συμπεριφορές παρουσιάζονται σε αυτό;Ποιες οι θετικές και ποιες οιαρνητικές;
Πώς προβληματίζει το παιδί; Θετικά ή αρνητικά το παιδί;Ποιος ο αντίκτυπος τουπροβληματισμού;
Πώς συμβάλλει (θετικά ή αρνητικά) στην ανάπτυξη του παιδιού (τρόπος σκέψης, εμπλουτισμός λεξιλογίου κλπ);Μέσω αυτού, ενδέχεται να «μπει» το παιδί σε καταστάσεις που χρειάζεται να αποφευχθούν (π.χ. μίμηση κάποιων«αρνητικών» συμπεριφορών, χρήση λεξιλογίου που δεν «ενδείκνυται» στην ηλικία του, κλπ), ενδέχεται να ωφεληθεί και πώς (π.χ. ανάπτυξη κριτικήςικανότητας κλπ).

Σε κάθε περίπτωση ο γονέας ξεχωρίζει τις ωφέλειες από τις «αρνητικές επιπτώσεις» που η «ενασχόληση» του παιδιού μπορεί να του προκαλέσει.Κύριο μέλημα του γονέα είναι να αποφύγει να «εκθέσει» το παιδί σε οτιδήποτε για το οποίο υπάρχει πιθανότητα το παιδί να επηρεαστεί αρνητικά.

Σε περιπτώσεις που ο γονέας πιθανώς χρειάζεται να βρει κάποια ενασχόληση στο παιδίλόγω δικών, ενδεχομένως, υποχρεώσεων ή να θέλει να αποφύγει την αντίδρασή τουπαιδιού (αν ο γονέας αρνιόταν να ικανοποιήσει το αίτημα του παιδιού για κάποια δραστηριότητα), ίσως να είναι εύκολο για αυτόν να επιτρέψει στο παιδί να ασχοληθείμε κάποια δραστηριότητα (π.χ. παιδική ταινία) χωρίς ο γονέας να βεβαιωθείπροηγουμένως για το περιεχόμενο της ταινίας (ίσως η ταινία να έχει εκφοβιστικέςσυμπεριφορές). Στις μέρες μας ο γονέας, μέσω του διαδικτύου, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει προηγουμένως το πρόγραμμα (αν πρόκειται για πρόγραμμα) ή να ενημερωθεί για το παιχνίδι ή το παραμύθι που το παιδί ζητά, ώστε να είναι σίγουροςγια το περιεχόμενό του και για το πώς αυτό θα επηρεάσει το παιδί.

Χρειάζεται λοιπόν, να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το γονέα ότι είναι σημαντικό για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού να «συνηγορεί» ο ίδιος για της δραστηριότητες με τιςοποίες το παιδί θα «ασχολείται».Όσο πιο «απαιτητικός» είναι ο γονέας με τον εαυτότου σε αυτό το θέμα, συνήθως, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει να ωφεληθεί το παιδί.

Στυλιανός Κωνσταντίνου
Εγγεγραμμένος Κλινικός Ψυχολόγος
[email protected]
Facebook – Instagramstylianos.constant
Τηλ.: 99 860686

You may also like